Preskocit navigaci
ASAP Consulting s.r.o.Externí odkaz
Praha 4
Na Pankráci 30
tel/fax:+420 234 633 390
adresa

Uživatel:
Heslo:
Cíl:
 
 Registrovat

Home > Webdesign > Několik rad při návrhu webové presentace

Cíl www presentace

Základním cílem je „Propagace a zviditelnění firmy, skupiny, nebo jednotlivce“. Ač je tento cíl podvědomě zřejmý, je třeba ho přesněji specifikovat, aby bylo možno stanovit plán realizace a na konci provést zhodnocení zda bylo cíle dosaženo.

Je tedy nutné specifikovat vize.

Nahoru

Vize a cíl

Vize je třeba nadnést, tedy např.: chceme ovládnout český internet a na libovolné relevantní vyhledávání klíčových slov ve vyhledávačích a katalozích používaných většinou českých uživatelů internetu na prvních místech (říkejme na první stránce, nejlépe na prvním místě). Náklady na realizaci budou odpovídat významu prezentace (viz jednotlivé kroky) a termín stanovíme do tří měsíců. Přinese to zvýšení obecného povědomí o vlastnících prezentace (mj. i prestiže), snadno přístupný kvalitní reklamní materiál, kontakty se zainteresovanou veřejností (zákazníky, přispěvatele, potenciální spolupracovníky apod.)

Jak tedy na to?

Nahoru

Obecné rozdělení, pojmy, jednotlivé kroky

Každá webová prezentace se skládá z určitých částí. Některé ovlivňují uživatele, některé roboty vyhledávačů, některé nejsou vidět, atd.. Pojďme si postupně rozebrat jednotlivé části a kroky, které je třeba podniknout.

Krok 1.: Doména

(působí na uživatele i vyhledávací roboty – její volba je velmi důležitá, dobrá volba názvu domény přímo ovlivní dostupnost webové prezentace)

Začněme u toplevel domény, tedy to co je u www.seznam.cz .cz. Toplevel doména .cz je určena pro české prezentace. Ačkoliv je možné registrovat mnoho jiných (.com. info. org. net či jiné národní) a přitom jsou dokonce levnější než .cz, je dle našeho nejvhodnější registrovat právě v toplevel doméně .cz a to z jednoduchého důvodu, cíloví uživatelé jsou většinou Češi a čeští uživatelé jsou zvyklí psát automaticky na konci adresy .cz.

Dále tu máme doménu druhé úrovně, tedy dle příkladu www.seznam.cz jde o výraz seznam. Měla by vyjadřovat název webové prezentace, nebo název společnosti, popřípadě i/nebo klíčová slova.

Návrh tedy zní, nalezení vhodného jména a jeho registrace v toplevel doméně .cz. Pokud to nebude možné uvažovat o toplevel doméně .org, .net, .com, nebo dalších. Náklady na registraci a roční pronájem domény .cz jsou cca 600 Kč. Ostatní domény jsou ceněny podle oblíbenosti od 50,- do několika tisíc Kč (např. top level doména .dj).

Krok 2.: Grafika webové prezentace – grafický návrh

(působí na uživatele, pro roboty je důležitá jen správná volba jmen a popisků jednotlivých obrázků dle klíčových slov)

Jedná se o složitý problém, který bude velkou měrou určovat úspěšnost webové prezentace. Obecně, ale platí, že by měla více, či méně odpovídat již používaným grafickým prvkům (loga, firemní barvy, reklamní letáky, vizitky apod.). Cenové náklady by měly být stanoveny podle důležitosti prezentace. Je možné použít volně dostupné grafické šablony, nebo vyjít z výše zmíněných reklamních materiálů a jejich přizpůsobením vytvořit grafický návrh, nebo což je nejnákladnější požádat o spolupráci profesionální webové grafiky. Webová grafika není totožná s grafikou reklamní a je nutné při návrhu respektovat několik pravidel. Také platí, že nedílnou součástí webové grafiky je validní programový kód (HTML, XHTML, nebo nejlépe CSS), který je nakonec využit při tvorbě webové prezentace. Ceny grafických návrhů se pohybují od 1.500,- do 5.000,- za návrh (včetně drobných úprav), programování kódu od 2.000,- do 5.000,-. Množství a kvalita návrhů musí zhodnotit zájemce, ale z naší zkušenosti vyplývá, že nemá smysl uvažovat o více jak o třech.

Krok 3.: Klíčová slova

(jejich správná volba působí na pozici ve vyhledávačích, pro uživatele je zcela nezajímavá)

Naším cílem je ovládnutí českého internetu, a proto je volba klíčových slov podle kterých budou potenciální návštěvníci hledat naprosto zásadní. Je třeba zvolit předpokládaná hledaná, zkontrolovat jejich pozici ve vyhledávačích a patřičně je robotům „naservírovat“ ve zdrojovém kódu webové prezentace.

Krok 4.: Zajímavý a hodnotný obsah

(působí na uživatele i na roboty – prostě jedna, dvě statické stránky nikdy nedosáhnou našeho cíle)

Pokud nebude k dispozici obsah, nebude co indexovat, co vyhledávat, nebude ani na co lákat uživatele. Řekněme si, že pokud nebude splněna tato podmínka, jsou předcházející i následující body (a tedy i náklady na ně vynaložené) zbytečné! Dále může být vhodné uvažovat o vícejazyčné verzi (alespoň Čj/Aj/Nj), minimálně v rozsahu základních informací.

Krok 5.: Validita kódu

Webové prezentace se výsledně tvoří (generují) v jazyku HTML a jeho typech či rozšíření (CSS, DHTML ...atd. ). Tyto jazyky mají svá pravidla (stejně jako čeština má pravidla českého pravopisu a u psaného textu vstupuje ještě do děje typografie a její pravidla) a pokud výsledný kód neodpovídá přesně specifikaci, potom velmi často (ač se to nezdá, opravdu velmi často – je těžké na české internetu najít validní weby) je web dostupný jen určitým prohlížečem (nebo dokonce jen jeho konkrétní verzí) či je závislý na uživatelově operačním systému. Možná nás nemusí trápit, s prominutím, programátorská „prasečina“ autorů (vždyť to náš cílový (platící) uživatel vidí dobře), ale s ohledem na náš cíl „ovládnutí českého internetu“ si uvědomme, že internet je multiplatformní (neexistují jen Microsoft Windows a Internet Explorer!) a autor neví na jakém zařízení si uživatel zobrazí jeho webovou prezentaci, a hlavně, roboti ctí standardy a „prasečinu“ neuvidí tak, jak my si přejeme.

Krok 6.: Link building

Jedním z nejdůležitějších parametrů www stránek je množství a kvalita odkazů, které na ní směřují. Jinými slovy, jak jednoduché je pomocí vyhledávačů takovou stránku najít.

Možností je mnoho:

  • registrace do vyhledávačů - zdarma i placená
  • výměna odkazů
  • odkazy na diskusních a konferenčních fórech - neplatí, ale pro všechna a rovněž je důležité vkládat smysluplné příspěvky a nespamovat
  • psaní článků do internetových časopisů
  • tiskové zprávy - vydávat, nebo v nich být obsažen
  • velký web dobře prolinkovaný sám na sebe - důležité je, že nesmí obsahovat cyklické odkazy!!!

Krok 7.: Google pagerank, jyxorank ...

(čím jsou tato čísla vyšší, tím je lepší pozice ve vyhledávačích)

„Ranky“ jsou čísla, která reprezentují vnitřní (vypočítávané) hodnocení „kvality“ indexovaných webů a jsou dle nich řazeny výsledky jednotlivých hledání. Je tedy třeba získat tyto čísla co nejvyšší, pokud chceme být na prvních místech. Není teď důležité jak ranky zvýšit (pro hloubavé: použitím SEO technik), ale je důležitá informace, že bez vysokých ranků nedosáhneme našeho cíle.

Krok 8.: Reklamní banery, výměna banerů a placená inzerce

Placená inzerce, rotace banerů, výměny reklamních ploch apod. to jsou oblasti ve kterých nepodnikáme. Doporučujeme obratit se na specializovanou společnost, která provede průzkum trhu a nabídne návrh kampaně zaměřené podle Vašich představ.

Jsou ještě další důležité části, ale pro první seznámení jsme jich uvedli až příliš...

Nahoru

vyhodnocení

Vize a cíl mají přímo i nepřímo měřitelné výsledky:

  • ovládnutí vyhledávačů – jednoduchá kontrola – tedy měřitelný výsledek, na zadaní klíčových slov musí být Vaše webová prezentace na první straně daného vyhledávače, nejlépe co nejblíže prvnímu odkazu (ne-li úplně první).
  • uzavírané kontrakty a navýšení obratu - nepřímo měřitelná hodnota, která nemusí být (ale může) vůbec ovlivněna tímto projektem. Jsme odkázaní pouze na informace od jednotlivých zákazníků. Kvalitní webová prezentace může také přesvědčit váhající klienty, protože si o Vás mohou číst v okamžiku, kdy na to mají čas a náladu.
  • prestiž firmy, informování veřejnosti – další nepřímo měřitelná pocitová záležitost, záleží Vašem názoru jestli bylo cíle dosaženo, nebo ne.

Nepřímo měřitelné výsledky lze kombinovat s vyhodnocením statistik návštěvnosti a to především zaznamenaných „refererů“ (tj. stránek, na kterých uživatelé klikli na Váš odkaz).

Statistiky návštěvnosti obecně mohou významně přispět k posouzení jednotlivých kroků. Pomocí nich lze zjistit odkud, kdo, kdy přišel s čím se na www stránky díval, co ho zajímalo, kudy po stránkách chodil apod.

Nahoru

Vyloženě se mí líbí hrát automaty. Jsem ten hráč, který chodí na internetová casina každý den. Přidejte se!